AECOM Canada Jobs

Recruitment fraud warning: Click here for more information.

f a company that is <a href="https://www.aecom.com/without-limits/" target="_blank">pioneering the future</a>. Our teams around t
ture that champions <a href="https://www.aecom.com/careers/diversity-inclusion/" target="_blank">inclusion, diversity</a> and overall <a href="https://wellbeingataecom.com/" target="_blank">employee well-being</a> through programs su
any leadership. Our <a href="https://www.aecom.com/about-aecom/core-values/" target="_blank">core values</a> define who we are,
es down to not only <a href="https://www.aecom.com/about-aecom/corporate-responsibility/" target="_blank">delivering a better world</a>, but working to “ma

Job Information

AECOM Bridges & Structures Designer in Warsaw, Poland

Poland - Mazowieckie, Warsaw

Job Summary

Zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za zarządzanie, koordynację zespołową pracy od etapu koncepcji poprzez wszystkie fazy projektu

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej na każdym etapie projektu (studia, koncepcje, projekt budowlany, projekt wykonawczy)

 • Asystowanie w pracach projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy inżynierskiej

 • Koordynacja pracy Asystentów.

 • Przekazywanie wiedzy oraz mentoring nad mniej doświadczonymi członkami zespołu

Minimum Requirements

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy na projektach z branży mostowej i/lub konstrukcyjnej w zakresie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,przeprowadzania analiz i przygotowywania raportów

 • Osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę techniczną.

 • Doświadczenie w pracy z międzynarodowymi przepisami i standardami projektowymi.

 • Znajomość oprogramowania: AutoCAD, Microstation

 • Dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania Midas i/lub Revit a także doświadczenie w BIM

 • Różnorodna znajomość technologii, materiałów, sprzętu, koncepcji projektowych i technik budowlanych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

 • Znajomość oprogramowania Microsoft Office

 • Gotowość do zagranicznych podróży służbowych

Preferred Qualifications

 • 6-10 lat przy projektach infrastrukturalnych w obszarze mostów i konstrukcji

 • Zagraniczne uprawnienia projektowe będą dodatkowym atutem

 • Wykształcenie: Magister Budownictwa

What We Offer

When you join AECOM, you become part of a company that is pioneering the future. Our teams around the world are involved in some of the most cutting-edge and innovative projects and programs of our time, addressing the big challenges of today and shaping the built environment for generations to come. We ensure a workplace that encourages growth, flexibility and creativity, as well as a company culture that champions inclusion, diversity and overall employee well-being through programs supported by company leadership. Our core values define who we are, how we act and what we aspire to, which comes down to not only delivering a better world, but working to “make amazing happen” in each neighborhood, community and city we touch. As an Equal Opportunity Employer, we believe in each person’s potential, and we’ll help you reach yours.

Job Category Engineering - Civil

Business Line Transportation

Business Group Global Delivery Services (GDS)

Country Poland

Position Status Full-Time

Requisition/Vacancy No. 226202BR

Clearance Required No

Qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, gender identity, disability or protected veteran status.

DirectEmployers